Cao khô ngũ vị tử Schisandra extract

Cao khô ngũ vị tử Schisandra extract có hoạt chất chính là schisandrin. Dược liệu cao...

Xem chi tiết

Cao khô Đinh lăng- Panax fruticosum L Extract

Cao khô đinh lăng Panax fruticosum L Extract có hoạt chất chính là Saponin triterpenic. Dược liệu...

Xem chi tiết

Cà gai leo – Solanum hainanense Hance extract

Cao khô cà gai leo – Solanum hainanense Hance có hoạt chất chính là Glycoalcaloid. Dược liệu...

Xem chi tiết

Cao khô Thạch tùng răng cưa- Huperzia serata extract

Cao khô thạch tùng răng cưa Huperzia serata có hoạt chất chính là Huperzine A với tỷ lệ 1-98%....

Xem chi tiết

Cao khô Thổ phục linh – Sarsaparilla extract

Cao khô thổ phục linh Sarsaparilla extract còn gọi là cây khúc khoắc có hoạt chất chính là...

Xem chi tiết

Cao khô cây Hương thảo – Rosemary extract

Cao khô cây hương thảo Rosemary extract có hoạt chất chính là rosmarinics acid với tỷ lệ...

Xem chi tiết

Cao khô Ngải cứu – Motherwort Extract

Cao khô ngải cứu Motherwort Extract có hoạt chất chính là stachydrine với tỷ lệ 10-20%. Dược...

Xem chi tiết

Cao khô nấm Đông cô-Shiitake mushroom Extract

Cao khô nấm đông cô Shiitake mushroom Extract có hoạt chất chính là Polysaccharides với tỷ lệ...

Xem chi tiết

Cao khô Quả la hán-Luo Han Guo Extract

Cao khô quả la hán Luo Han Guo Extract có hoạt chất chính là Mogrosides với tỷ lệ từ 10-98% và...

Xem chi tiết

Cao khô Nghệ vàng-Curcumin Extract

Cao khô nghệ vàng Curcumin Extract có hoạt chất chính là Curcumin với tỷ lệ 95%. Dược liệu...

Xem chi tiết

Cao khô Tỏi-Garnic Extract

Cao khô tỏi Garnic Extract có hoạt chất chính là Allicin với tỷ lệ 0.5-5%. Dược liệu cao...

Xem chi tiết

Cao khô Vỏ cây Hậu phác-Magnolia Bark Extract

Cao khô vỏ cây phác hậu Magnolia Bark Extract có hoạt chất chính là Magnolol với tỷ lệ 10-95%....

Xem chi tiết

Cao khô Ké sữa-Mill thistle Extract

Cao khô ké sữa Mill thistle Extract có hoạt chất chính là Silymarin với tỷ lệ 80%. Dược liệu...

Xem chi tiết

Cao khô hạt nho-Grape seed Extract

Cao khô hạt nho Grape seed Extract có hoạt chất chính là Proanthocyanidins với tỷ lệ 95%,...

Xem chi tiết

Cao khô rễ cây bồ công anh-Dandelion Root Extract

Cao khô rễ cây bồ công anh Dandelion Root Extract có hoạt chất chính là Flavonoids với tỷ lệ...

Xem chi tiết

Cao khô cọ lùn – Saw palmettlo Extract

Cao khô cọ lùn Saw palmettlo Extract có hoạt chất chính là Acid béo với tỷ lệ 25-40%. Dược...

Xem chi tiết

Cao khô Câu kỷ tử – Goji extract

Cao khô câu kỷ tử  Goji Extract có hoạt chất chính là polysaccharides với tỷ lệ 10-40%....

Xem chi tiết

Cao khô Nấm vân chi Yun zhi extract

Cao khô nấm vân chi Yun zhi extract có hoạt chất chính là polysacchrides với hàm lượng 5%-40%....

Xem chi tiết

Cao khô Diệp Hạ Châu – Phyllanthi urinariae Extract

Cao khô diệp hạ châu Phyllanthi urinariae Extract có dạng bột mịn, màu nâu. Dược liệu cao khô...

Xem chi tiết

Cao khô Hoàng Cầm-Scutellaria baicalensis Extract

Cao khô hoàng cầm Scutellaria baicalensis Extract có hoạt chất chính là Baicalin với tỷ lệ...

Xem chi tiết

Cao khô Dâm dương hoắc Epimedium Extract

Cao khô dâm dương hoắc Epimedium Extract có hoạt chất chính là icariin với tỷ lệ 10-98%....

Xem chi tiết

Cao khô củ Gừng Ginger Extract

Cao khô củ gừng Gingger extract có hoạt chất chính là gingerol với hàm lượng 5%. Dược liệu...

Xem chi tiết

Cao khô nấm Linh Chi Ganoderma Extract

Cao khô nấm Linh chi Ganoderma Extract có hoạt chất chính là Polysaccharides  với hàm lượng 10 %...

Xem chi tiết
$0.00

Cao khô Bá Bệnh-Tongkat ali Extract

Cao khô bá bệnh Tongkat ali Extract có hoạt chất chính là Eurycomanone với tỷ lệ 0.5-1% hoặc...

Xem chi tiết

Cao khô Bạch quả-Ginkgo biloba Extract

Cao khô bạch quả Ginkgo biloba Extract có hoạt chất chính là flavon glycoside với tỷ lệ 24%,...

Xem chi tiết