Cao khô đông trùng hạ thảo – cordycep sinensis extract

Cao khô đông trùng hạ thảo –  cordycep sinensis extract được chiết xuất từ sản phẩm nuôi cấy đông...

Xem chi tiết

Cao khô đương quy –  Angelica sinensis extract

Đương quy có tên khoa học là Angelica sinensis. Cao khô đương quy có mầu nâu, nâu nhạt, thường được sử dụng theo...

Xem chi tiết

Cao khô đông hầu Damiana extract

Cao khô đông hầu Damiana extract có dạng bột mịn màu nâu. Cây đông hầu tên thường gọi là Damiana, tên khoa học là...

Xem chi tiết

Cao khô rau đắng biển Bacopa monnieri Extract

Cao khô rau đắng biển Bacopa monnieri Extract có hoạt chất chính là saponin gồm bacoside A và bacoside B. Dược...

Xem chi tiết

Cao khô chè dây Ramulus Ampelopsis Extract

Cao khô chè dây Ramulus Ampelopsis Extract có hoạt chất chính là flavonoid và tannin. Dược liệu cao khô chè dây...

Xem chi tiết

Cao khô cây bơ gai Petasites Hybridus extract

Cao khô cây bơ gai Petasites Hybridus hay còn gọi là Butterbur có hoạt chất chính là petasites hybridus. Dược...

Xem chi tiết

Cao khô ngũ vị tử Schisandra extract

Cao khô ngũ vị tử Schisandra extract có hoạt chất chính là schisandrin. Dược liệu cao khô ngũ vị tử có dạng bột...

Xem chi tiết

Xạ hương vị thuốc khắc tinh của đột quỵ

Xạ hương là gì? Xạ hương là một chất đặc lổn nhổn do hạch ở sát dương vật của một thứ cầy hương đực (có người còn...

Xem chi tiết

Cao khô Đinh lăng- Panax fruticosum L Extract

Cao khô đinh lăng Panax fruticosum L Extract có hoạt chất chính là Saponin triterpenic. Dược liệu cao khô đinh...

Xem chi tiết

Cao khô Thạch tùng răng cưa- Huperzia serata extract

Cao khô thạch tùng răng cưa Huperzia serata có hoạt chất chính là Huperzine A với tỷ lệ 1-98%. Dược liệu cao khô...

Xem chi tiết

Cao khô Thổ phục linh – Sarsaparilla extract

Cao khô thổ phục linh Sarsaparilla extract còn gọi là cây khúc khoắc có hoạt chất chính là sterol với tỷ lệ...

Xem chi tiết

Cao khô cây Hương thảo – Rosemary extract

Cao khô cây hương thảo Rosemary extract có hoạt chất chính là rosmarinics acid với tỷ lệ 2.5-90% và carnosic acid...

Xem chi tiết

Cao khô Ngải cứu – Motherwort Extract

Cao khô ngải cứu Motherwort Extract có hoạt chất chính là stachydrine với tỷ lệ 10-20%. Dược liệu cao khô ngải...

Xem chi tiết

Cao khô hạt nho-Grape seed Extract

Cao khô hạt nho Grape seed Extract có hoạt chất chính là Proanthocyanidins với tỷ lệ 95%, Polyphenols với tỷ lệ...

Xem chi tiết

Cao khô Câu kỷ tử – Goji extract

Cao khô câu kỷ tử  Goji Extract có hoạt chất chính là polysaccharides với tỷ lệ 10-40%. Dược liệu cao khô câu kỷ...

Xem chi tiết

Cao khô Hoàng Cầm-Scutellaria baicalensis Extract

Cao khô hoàng cầm Scutellaria baicalensis Extract có hoạt chất chính là Baicalin với tỷ lệ 80-95%. Dược liệu cao...

Xem chi tiết

Cao khô Bạch quả-Ginkgo biloba Extract

Cao khô bạch quả Ginkgo biloba Extract có hoạt chất chính là flavon glycoside với tỷ lệ 24%, terpene lactones với...

Xem chi tiết