CPHI- Thượng Hải 2014

CPHI- Thượng Hải 2014

Sảnh chính triển lãm Ngành Dược Thượng Hải 2014   Một nhà cung cấp của Banik tại khu E4 – nguyên liệu chiết xuất thực vật Bột và cao khô dược liệu chiết xuất Chỗ này thì toàn là máy móc và thiết bị y tế Đủ các loại mẫu mã thế giới đang dùng Nhà cung cấp...