Tại sao Phytosterol được sử dụng giảm cholesterol máu?

Tại sao Phytosterol được sử dụng giảm cholesterol máu?

Thuật ngữ “phytosterol” được sử dụng để mô tả sterol thực vật và các dẫn xuất bão hòa của chúng, stanol thực vật.  Phytosterol là các hợp chất có hoạt tính sinh học được tìm thấy tự nhiên trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật và có cấu trúc hóa học tương...