Cao khô cỏ thánh John –  St`John wort extract (STW extract)

Cao khô cỏ thánh John – St`John wort extract (STW extract)

Cao khô cỏ thánh John –  St`John wort extract (STW extract). Hàm lượng sử dụng 0.3% Hypericin. Dược liệu cao khô cỏ thánh John hay cao khô STW có dạng bột mịn màu nâu. Tên khoa học là Hypericum perforatum, thường được biết qua tên St John Wort (cỏ thánh John) vì...